Turvallisemman tilan periaatteet

Tanssin Aika -festivaali / Turvallisemman tilan periaatteet

  • Kunnioitus – Kunnioitamme kaikkia festivaalille osallistuvia, heidän tapaansa olla, näkyä ja kuulua yksilöllisesti. Emme hyväksy minkäänlaista syrjivää käytöstä. Syrjimättömässä ja turvallisessa ilmapiirissä vuorovaikutus sujuu parhaiten. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen!
  • Olettaminen ja yleistäminen – Emme yleistä ääneen omia kokemuksiamme muita koskeviksi.
  • Tilan antaminen – Annamme tilaa henkisesti ja fyysisesti. COVID19 tilanteesta johtuen huolehdimme turvaväleistä ja asiallisesta käsihygieniasta. Sairaana ollessa emme osallistu festivaalille.
  • Kieli ja viestintä – Pyrimme puhumaan ja tiedottamaan siten, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedon.
  • Taltiointi – Tanssin Aika -festivaalia taltioidaan valokuvaamalla. Kuvissa tunnistettavasti näkyviltä henkilöiltä pyydämme aina kuvausluvan.
  • Vastuuhenkilöt – Tanssin Aika -festivaalin henkilökunnalla on mahdollisuus puuttua turvallisemman tilan periaatteita rikkovaan käytökseen.

Lisätietoja saat tuottaja Katariina Hiukalta p. 045 344 5136