Lemons

Rutimo Collective
pe 24.9. 21:00

Rutimo-kollektiivi lähestyy liikettä, tanssia ja teoksia jäsentensä Hip Hop -tanssitaustan kautta. Kollektiivi pyrkii edistämään katutanssilajien asemaa esittävien taiteiden joukossa ottaen samalla huomioon Hip Hop -kulttuuriin alkuperän ja sille ominaiset ympäristöt. Viedessään teoksia lavalle he pohtivat, miten Hip Hop -kulttuuri asettuu sille vieraaseen ympäristöön, ja pyrkivät niin työtavoissaan kuin valmiissa teoksissa arvostamaan kulttuuria.

“Lemons” on jatkumoa kollektiivin esikoisteokselle “Peaches”. Teoksessa kollektiivi lähestyy naiseuden, kehojen, kosketuksen ja Hip Hop -kulttuurin risteyskohtia. Esiintyjät tarkastelevat omia suhteitaan cis-naisina kosketukseen, sen konteksteihin, mielikuviin ja normeihin: miten koskea itseään? Mihin kehonosiin on sopivaa koskea ja miten? Kuka seksualisoi julkista kosketusta, katsoja vai koskija? Teos kysyy, millaisia oletuksia katsojalla on naiseudesta, kehoista ja kosketuksen merkityksistä.

  • Koreografi/choreography Kaisa Nieminen
  • Tanssijat/dancers Huong Hoang, Lilli Huttula, Hanna Kortelainen ja Sini Tuominen
  • Äänisuunnittelu/sound designer Sebastian Kurtén
  • Tuottaja/producer Johanna Hurme

Rutimo Collective is known for approaching movement, dance, and performances through their mutual background in Hip Hop dance. Their aim is to enhance the representation of street dance forms among the performing arts while regarding the origins of Hip Hop culture as well as recognizing the organic spaces it exists in. Part of their process is to consider how Hip Hop culture can be brought onto a stage, out of its organic space, and they strive for a way of working and performing that respects the culture.

“Lemons” is a continuum to the collective’s debut piece “Peaches”. The piece approaches the intersection of womanhood, body, touch, and Hip Hop. The collective will study their own relationships as cis women with touch, its contexts, notions, and norms: how to touch oneself? Which body parts can one touch and how? What sexualizes public touch, the observer’s gaze or the intent of the one touching? The piece asks the viewer about their assumptions of women, their bodies, and touch.

Paikka / Venue:

Villa Rana,
Seminaarinkatu 13, Jyväskylä
Kartta / Map →

Liput / Tickets:

24/12 €